Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Co to jest resuscytacja noworodka?

Resuscytacja noworodka to działania, które dążą do przywrócenia akcji serca i samodzielnego oddychania dziecka. Resuscytację przeprowadza się, gdy lekarz stwierdzi zły stan urodzeniowy noworodka. Co do zasady, noworodek wymaga resuscytacji oddechowej, jeśli 30 sekund po urodzeniu nie płacze i nie pojawiły się regularne oddechy. Dodatkowo, jeżeli tętno noworodka wynosi mniej niż 60/min, lekarz powinien rozpocząć masaż serca. Tętno dziecka wyczuwa się u podstawy pępowiny, natomiast akcję serca oblicza stetoskopem.