Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Czego możesz żądać z OC sprawcy wypadku?

Żądania od sprawcy

Z OC sprawcy wypadku można z pewnością żądać odszkodowania, czyli zwrotu kosztów leczenia, dojazdów a także rehabilitacji, czy też lekarstw. Kolejno należy wskazać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, a ponadto za cierpienie fizyczne oraz psychiczne. Co więcej, możesz domagać się zwrotu utraconych zarobków, z tego powodu, że miał miejsce wypadek, a następnie leczenie. Poza tym może przysługiwać Ci prawo do renty w związku ze zwiekszonymi potrzebami oraz wyrównaniem różnicy w dochodach, które wcześniej uzyskiwałeś.