Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Czy Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych kontaktuje się z placówkami medycznymi, w których odbywało się leczenie poszkodowanych pacjentów?”

Kontakt z placówkami medycznymi

Nie kontaktujemy się z placówkami medycznymi bez wiedzy naszych klientów. Ponadto, kontakt z placówkami medycznymi w imieniu naszych klientów jest możliwy po wcześniej podpisanym pełnomocnictwie na reprezentację. Nasi klienci mogą być pewni, że nie podejmiemy żadnych działań bez ich wiedzy i pisemnej zgody.