Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Czy należy się odszkodowanie za smierć w wypadku komunikacyjnym?

Odszkodowanie za śmierć w wypadku komunikacyjnym przysługuje rodzinie oraz bliskim zmarłego. Co oznacza, że o wypłatę takiego odszkodowania mogą ubiegać się również osoby, które były ze zmarłym w związku nieformalnym. Mówimy tu o odszkodowaniu z OC sprawcy wypadku. Jeśli sprawca wypadku nie posiadał ważnej polisy OC lub nie jest znany, można dochodzić odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ubiegając się o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej należy przede wszystkim wykazać pogorszenie się sytuacji materialnej oraz sytuacji życiowej. Koniecznie trzeba uwzględnić czynniki pozaekonomiczne.