Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Czym grożą zielone wody płodowe?

Zdecydowanie zielone wody płodowe mogą być powodem do niepokoju i sygnałem, że dobrostan dziecka może być zagrożony. Mogą one świadczyć m.in. o niedotlenieniu dziecka lub o tym, że dziecko wydaliło smółkę. Niewątpliwie niedotlenienie może okazać się bardzo niebezpieczne, dlatego należy zwracać uwagę na barwę płynu owodniowego.