Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Dziecięce porażenie mózgowe niedotlenienie?

Dziecięce porażenie mózgowe jest wynikiem zaburzenia rozwoju lub uszkodzenia mózgu dziecka w okresie prenatalnym lub też w trakcie porodu. Najczęściej jako przyczynę wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego podaje się niedotlenienie okołoporodowe. Należy pamiętać, że niedotlenienie okołoporodowe może wynikać z nieprawidłowo prowadzonego porodu. W takiej sytuacji tylko dokładna analiza dokumentacji medycznej pozwoli ustalić, czy doszło do błędu medycznego.