Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Ile kosztuje pomoc Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych?

Koszty pomocy prawnej

Nie pobieramy opłat wstępnych za prowadzenie sprawy. Uzyskujemy wynagrodzenie jedynie w przypadku wygranej. Podpisując umowę ustalamy  z klientem wynagrodzenie wyrażane procentowo od wartości przedmiotu sporu, czyli od kwoty, o jaką się ubiegamy. Nasze wynagrodzenie ustalamy każdoroazow indywidualnie.  Przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia bieżemy pod uwagę stopień skomplikowania sprawy, czas trwania procesu oraz liczbę zaangażowanych specjalistów. Klient rozlicza się z nami na koniec z wygranej kwoty roszczenia.