Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku?

Kwota odszkodowania z OC sprawcy wypadku po śmierci osoby bliskiej jest uzależniona przede wszystkim od tego, w jakim stopniu zdarzenie przyczyniło się do pogorszenia się sytuacji materialnej i życiowej wnioskodawcy. Jeśli osoba zmarła w znacznym stopniu przyczyniała się do utrzymywania wspólnego gospodarstwa domowego na pewno wpłynie to na wysokość odszkodowania.

Im większy był wkład osoby zmarłej w utrzymanie gospodarstwa domowego i rodziny, tym wyższe może być odszkodowanie. Dochodząc zatem roszczeń należy wykazać różnicę między sytuacją życiową oraz materialną przed i po wypadku. Wśród czynników pozaekonomicznych możemy wymienić np. wsparcie osoby zmarłej w wychowywaniu dzieci, pracach domowych itp.