Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Jak napisać pismo o odszkodowanie z OC sprawcy

Niewątpliwie, aby uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy najpierw trzeba złożyć wniosek do ubezpieczyciela. Można również zgłosić szkodę telefonicznie. Jeżeli jednak decydujesz się na formę pisemną, musisz pamiętać o kilku niezbędnych elementach.

W piśmie do ubezpieczyciela należy zawrzeć w szczególności: nazwę zakładu ubezpieczeń, nr polisy OC sprawcy, sprawcę, poszkodowanego, datę zdarzenia, żądanie wraz z uzasadnieniem oraz obrażenia, jakie odniósł poszkodowany, a także koszty leczenia. Są to z pewnością informacje, które muszą znaleźć się w pisemnym zgłoszeniu szkody. Bezsprzecznie niezwykle ważnym jest uzasadnienie swego żądania. Musimy bowiem wykazać dlaczego nasze roszczenie jest zasadne. Nie jest to łatwe zadanie, stąd skorzystanie z usług profesjonalisty może okazać się najlepszym wyjściem. Doświadczony prawnik przygotuje argumentację, która pomoże w uzyskaniu możliwie najwyższego odszkodowania.