Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe?

Odszkodowanie za wypadek

Po pierwsze należy ustalić właściwy zakład ubezpieczeń sprawcy. To właśnie on będzie zobowiązany do naprawienia szkody. Po drugie szczególnie istotne jest oczywiście zgłoszenie samej szkody. Należy rownież opisać swojego żądania, a także je uzasadnić. Kluczoqwe jest bowiem precyzyjne przedstawienie swoich roszczeń. Co za tym idzie, poszkodowany winien odpowiednio wskazać czego się domaga i jednocześnie przedstawić na to dowody.