Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Jakie są terminy przedawnienia błędu medycznego?

Przedawnienie roszczenia o błąd medyczny

Przedawnienie roszczeń w sprawach o  błąd medyczny wygasa z upływem lat 3 od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 10 lat od samego zdarzenia. Ustawodawca przewidział wyjątek co do upływu terminu przedawnienia u małoletnich. Mogą oni dochodzić swoich praw aż do 20 roku życia.