Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Kiedy odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w wypadku komunikacyjnym?

odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może ubiegać się każda osoba, która została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. Aby uzyskać odszkodowanie, musisz zgłosić szkodę ubezpieczycielowi sprawcy wypadku. Pamiętaj, że okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych co do zasady wynosi 3 lata.  Jednakże termin ten liczony jest od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Co więcej jeśli sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu okres przedawnienia wydłuża się i wynosi 20 lat licząc od dnia, w którym wypadek komunikacyjny nastąpił.