Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Kto może otrzymać zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego?

Zadośćuczynienie przysługuje każdej osobiektóra doznała szkody niemajątkowej na skutek czynu niedozwolonego. Szkoda niemajątkowa, nazywana inaczej krzywdą, oznacza w prawie cywilnym wszelkie negatywne skutki dla psychicznej i cielesnej kondycji poszkodowanego.

Zadośćuczynienie za krzywdę przysługuje również osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Jest to zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej.