Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Kto wypłaca jednorazowe odszkodowanie powypadkowe?

Jednorazowe odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe jest wypłacane przez ubezpieczyciela sprawcy. Każdy właściciel samochodu ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Jeżeli jednak sprawca wypadku  nie opłacił swojej polisy wypłaty jednorazowego odszkodowania może dokonać Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.