Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Niedotlenienie okołoporodowe konsekwencje?

Krótkotrwałe niedotlenienie okołoporodowe nie musi wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla dziecka. Jednak w innych przypadkach, konsekwencje niedotlenienia okołoporodowego to przede wszystkim trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Jak również opóźnienie rozwoju umysłowego, upośledzenie narządu słuchu, wzroku lub mowy, padaczka czy mózgowe porażenie dziecięce. Dodatkowo w sytuacji, gdy niedotlenienie okołoporodowe trwa ponad 10 minut, istnieje duże ryzyko śmierci dziecka.