Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Niedotlenienie okołoporodowe odszkodowanie?

Niedotlenienie okołoporodowe może być przyczyną trwałego uszkodzenia układu nerwowego. W konsekwencji dochodzi do upośledzenia ruchowego, umysłowego, padaczki czy mózgowego porażenia dziecięcego. Należy pamiętać, że niedotlenienie okołoporodowe nierzadko spowodowane jest nieprawidłowym działaniem personelu szpitala, a zatem błędem medycznym. Jeżeli podejrzewasz, że w trakcie porodu lekarz popełnił błąd, masz prawo żądać odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia dla siebie i Twojego dziecka.