Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Niewspółmierność porodowa wymiary?

Standardową procedurą przed porodem jest wykonanie pomiaru miednicy. Odstępstwa od normy, a także zbyt duża waga płodu, to jest powyżej 4500 g, może świadczyć o niewspółmierności porodowej. Istotny jest także obwód główki i klatki piersiowej nienarodzonego dziecka.

Wskazuje się na cztery zewnętrzne wymiary miednicy kostne. Pierwszy z nich to wymiar międzykolcowy, który określa odcinek między zewnętrznymi punktami kolców przednich górnych (prawidłowy wymiar to 25 – 26 cm). Równie istotny jest pomiar międzygrzebieniowy, to jest odległość pomiędzy zewnętrznymi, wysuniętymi na boki, punktami grzebieni biodrowych (28–29 cm).

Najdłuższa odległość jest między zewnętrznymi powierzchniami kości krętarzy udowych i jest to wymiar międzykrętarzowy (31-32 cm). Zewnętrznym wymiarem prostym miednicy jest sprzężna zewnętrzna. Zatem jest to odcinek między górnym zewnętrznym brzegiem spojenia łojowego a połączeniem kręgów lędźwiowych oraz krzyżowych (20–21 cm). Pomiędzy wymiarem międzygrzebieniowy a międzykolcowym różnica powinna wynosić co najmniej 3 cm.

Wszystkie te aspekty należy ocenić indywidualnie co do ewentualnego przeprowadzenia cesarskiego cięcia.