Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Porażenie splotu barkowego odszkodowanie

Lekarz ma za zadanie ocenić ryzyko wystąpienia porażenia splotu barkowego w oparciu o badania, a także wywiad z ciężarną. Jeżeli błąd leży po stronie placówki medycznej należy się odszkodowanie za powstałą szkodę izadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Porażenie splotu barkowego, jednakże nie zawsze uznaje się za błąd. Niekiedy lekarze muszą podjąć działanie, które ma na celu wyeliminowanie innych negatywnych skutków porodu. W takich wypadkach porażenie splotu barkowego może okazać się mniejszym złem wobec tego, które mogło wystąpić. Należy zaznaczyć, iż pewne czynniki powinny zostać uwzględnione poprzez interpretacje uzyskanych informacji z okresu prowadzenia ciąży.