Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Porażenie splotu barkowego przyczyny

Do porażenia splotu barkowego może dojść wobec wystąpienia dystocji barkowej. Dystocja ma miejsce, gdy po urodzeniu główki okazuje się, że barki dziecka są zaklinowane w miednicy matki. Przyczyny jej pojawienia można doszukiwać się na przykład przy niestwierdzonej makrosomii płodu przed porodem, dającej wskazanie do wykonania cesarskiego cięcia. Do wystąpienia porażenia splotu może przyczynić się nieprawidłowe ułożenie płodu, nadmiernie odgięcie główki od barku, a także duża waga urodzeniowa. Ryzyko wzrasta także wobec niewspółmierności, która może sugerować pojawienie się takich problemów w związku z porodem drogami natury. Czynnikiem ryzyka jest także niski wzrost matki, a także jej zaawansowany wiek.