Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Poród pośladkowy – powikłania

Poród pośladkowy często wiąże się z wieloma możliwymi powikłaniami. Najważniejsze z nich to: utknięcie główki w kanale rodnymniedotlenienie dziecka oraz urazy barków. Powikłania te mogą wystąpić jeśli, mimo ułożenia pośladkowego, poród odbywa się drogami natury. Aby uniknąć takiego zagrożenia lekarze zazwyczaj decydują się na rozwiązanie ciąży poprzez cesarskie cięcie.