kancelaria odszkodowawczaHome
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Co poszkodowany pracownik może zrobić, gdy pracodawca nie sporządzi protokołu powypadkowego?

Nie wydanie protokołu powypadkowego przez pracodowcę

Jeśli pracodawca nie spisał protokołu powypadkowego, pracownikowi przysługuje roszczenie o jego sporządzenie, które nie ulega przedawnieniu. Jeżeli pracodawca odmawia sporządzenia protokołu, pracownik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Pracodawca ma obowiązek spełnić żądanie. Brak protokołu ma niekorzystne skutki dla poszkodowanego pracownika w postaci nieprzyznania przez ZUS świadczenia wypadkowego. Oznacza to, że bez protokołu ZUS nie wypłaci pracownikowi pieniędzy, ale sąd owszem, może przyznać odszkodowanie pomimo braku protokołu powypadkowego. Jest to korzystne rozstrzygnięcie dla pracownika ponieważ nie zamyka szansy na uzyskanie świadczeń.