Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Resuscytacja noworodka po porodzie

Co do zasady, resuscytacja noworodka po porodzie jest konieczna w celu ratowania życia dziecka, u którego doszło do niedotlenienia okołoporodowego. Działania resuscytacyjne mają nie dopuścić do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Jeżeli u dziecka występuje nieprawidłowy oddech lub brak oddechu, wiotkość i siny kolor skóry czy niewykrywalne tętno, personel medyczny powinien przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, intubację, uciskanie klatki piersiowej, a także zastosować odpowiednią farmakoterapię.