Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Sepsa u noworodka leczenie

Sepsa u noworodka, podobnie jak u osoby dorosłej to ogólnoustrojowy proces zapalny organizmu rozwijający się w wyniku zakażenia lub urazu. Czynnikami wywołującymi sepsę mogą być bakterie, wirusy i grzyby. Sepsa w okresie noworodkowym stanowi zawsze istotne zagrożenie. Dotyczy to szczególnie dzieci urodzonych przedwcześnie, ponieważ ich organizmy są bardziej bezbronne wobec groźnych bakterii.

Sepsa u noworodków zazwyczaj charakteryzuje się niejednoznacznymi objawami. Te objawy są podobne jak w przypadku wielu chorób w początkowym okresie. Podstawą w leczenia sepsy jest antybiotykoterapia – najlepiej celowana. Oznacza to podanie antybiotyku bezpośrednio niszczącego bakterię. Leczenie powinno odbywać się w szpitalu, najlepiej na oddziałach intensywnej terapii.