Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Sepsa u noworodka powikłania

Powikłania, które obserwujemy w przebiegu sepsy mogą dotknąć nie do końca dojrzałe narządy noworodka. Na uszkodzenia powstające w trakcie procesu zapalnego narażone są przede wszystkim dzieci urodzone przedwcześnie. Szczególnie niebezpieczne są dla niedojrzałego mózgu wcześniaka. Najczęściej uszkodzeniu ulega struktura biała mózgu. Zatem najbardziej szkodliwe powikłania sepsy u noworodka to uszkodzenia neurologiczne.