Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Sepsa u noworodka śmiertelność

Sepsa u noworodka może mieć bardzo gwałtowny przebieg. Ponieważ jest trudna do zdiagnozowania w kilka godzin może doprowadzić do wstrząsu septycznego a nawet śmierci. Najważniejszym celem jest szybkość działania oraz trafność wdrożonego leczenia. Nie zawsze jednak leczenie kończy się wyzdrowieniem dziecka. Śmiertelność noworodków na skutek sepsy jest wciąż wysoka i wynosi około 13–25 procent noworodków urodzonych w terminie i powyżej 25 procent wśród wcześniaków.