Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Śmierć dziecka błąd lekarski

Śmierć dziecka tuż po urodzeniu lub na chwilę przed porodem może być konsekwencją błędu lekarskiego. Zdarza się niestety, że lekarz źle odczytał zapisy KTG i zbagatelizował zbyt niskie lub za wysokie tętno płodu. Niewykonanie cesarskiego cięcia przy utrzymujących się nieprawidłowych zapisach KTG może doprowadzić do niedotlenienia płodu, a w konsekwencji nawet do śmierci. Zdarza się również, że do śmierci dziecka dochodzi na skutek błędów organizacyjnych, np. nieobecności w szpitalu anestezjologa.