Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Śmierć dziecka odszkodowanie

Śmierć dziecka może być spowodowana niewłaściwym prowadzeniem ciąży lub błędem medycznym podczas prowadzenia porodu. Jeśli podejrzewasz, że śmierć Twojego dziecka nastąpiła z winy lekarza lub położnej skorzystaj z bezpłatnej analizy dokumentacji medycznej. W ten sposób przekonasz się, czy rzeczywiście personel medyczny – lekarze, położne – powinien  być pociągnięty do odpowiedzialności. Wykazanie odpowiedzialności za śmierć dziecka daje prawo jego rodzicom do ubiegania się o odszkodowanie.