Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Śmierć noworodka przyczyny

Najczęstszą przyczyną tak wczesnej śmierci są choroby pojawiające się jeszcze w trakcie ciąży. Do prawie połowy zgonów dochodzi na skutek wrodzonych wad rozwojowych. Wiele dzieci umiera na skutek urazów okołoporodowych oraz groźnych infekcji.

Większość z tych śmierci jest niezawiniona, ale zdarza się też, że za śmierć noworodka odpowiada personel medyczny. Niewłaściwe postępowanie podczas prowadzenia porodu może doprowadzić na przykład do niedotlenienia, a w konsekwencji do śmierci dziecka.