odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Uszczerbek na zdrowiu odszkodowanie czy zadośćuczynienie?

Poszkodowanym, którzy na skutek wypadku komunikacyjnego odnieśli uszczerbek na zdrowiu przysługuje zarówno odszkodowanie jak i zadośćuczynienie.

Zadośćuczynienie przysługuje osobie, która doznała szkody niemajątkowej, nazywanej inaczej krzywdą. W prawie cywilnym oznacza to wszelkie negatywne skutki dla psychicznej i cielesnej kondycji poszkodowanego. Składają się na nie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia i wynikający z nich ból fizyczny oraz cierpienie psychiczne wywołane kalectwem, oszpeceniem czy też poczuciem bezradności.

Odszkodowanie natomiast przysługuje za straty materialne, które powstały w wyniku wypadku. Dotyczy to przede wszystkim kosztów leczenia, utraconych zarobków. Dodatkowo poszkodowany może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z  przygotowaniem do innego zawodu.