Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Zamartwica a rozwój dziecka?

Urodzenie dziecka w zamartwicy może mieć wpływ na jego dalszy rozwój. Jeśli niedotlenienie ma głęboki i długotrwały charakter, wówczas może doprowadzić do pewnych zaburzeń i nieprawidłowości w organizmie noworodka. Niewątpliwie skutki zamartwicy są różne, jak na przykład: padaczka, upośledzenie umysłowe czy też mózgowe porażenie dziecięce. Jeżeli jednak stan dziecka po urodzeniu szybko ulega poprawie, zazwyczaj rozwija się ono prawidłowo. W konsekwencji zamartwica nie stanowi zagrożenia dla jego przyszłego rozwoju.