Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Zielone wody płodowe a zdrowie dziecka?

Zielone wody płodowe mogą świadczyć o pewnych niepokojących nieprawidłowościach. Ponadto są wskazaniem do wzmożonego nadzoru nad ciężarną oraz elektronicznego monitorowania dobrostanu płodu. Odpływanie zielonych wód płodowych może bowiem świadczyć, że doszło do niedotlenienia wewnątrzmacicznego, dlatego dziecko wydaliło smółkę.

Niedotlenienie może wzmagać ruchy oddechowe u płodu, co z kolei może prowadzić do przedostania się smółki do tchawicy i oskrzeli. Po urodzeniu dziecka obecność smółki w drogach oddechowych powoduje: zaburzenia drożności oskrzelików, uszkodzenie pęcherzyków płucnych, upośledzenie drożności drobnych oskrzeli, rozwój przetrwałego nadciśnienia płucnego.