Zgłoś się już dziś i skorzystaj z bezpłatnej analizy dokumentacji okołoporodowej. Każdego dnia zapewniamy porady prawne poszkodowanym rodzicom. Opowiedz nam swoją historię, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym rodzinom

Resuscytacja noworodka po urodzeniu

248 600 zł

zadośćuczynienie za porażenie splotu barkowego przy porodzie

Resuscytacja noworodka po urodzeniu

259 300 zł

zadośćuczynienie za śmierć noworodka przy porodzie
z winy lekarza

Resuscytacja noworodka

872 000 zł

zadośćuczynienie za upośledzenie psycho-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

Resuscytacja noworodka po urodzeniu

1 236 000 zł

zadośćuczynienie za mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego wykonania CC

resuscytacja noworodka

Sprawdź jak w 4 prostych krokach możesz otrzymać należne Ci odszkodowanie 

Resuscytacja noworodka po urodzeniu
Resuscytacja noworodka
Resuscytacja noworodka
Resuscytacja noworodka po porodzie

Resuscytacja u noworodka wykonywana jest w celu ratowania życia dziecka 

Resuscytacja pochodzi od łacińskiego słowa resuscito — czyli przywracam do świadomości, budzę.

 • Pierwsze chwile życia noworodka mają bezpośredni wpływ na jego jakość życia oraz późniejszy stan zdrowia. Każdy noworodek ma prawo do resuscytacji przeprowadzonej na właściwym i wysokim poziomie.
 • Resuscytacja noworodka po porodzie może być konieczna w sytuacji, gdy dochodzi do niedotlenienia wewnątrzmacicznego oraz niedotlenienia okołoporodowegoDziałania resuscytacyjne mają na celu nie dopuścić do uszkodzenia centralnego układu nerwowego.
 • Konieczność resuscytacji bezpośrednio po urodzeniu można przewidzieć w około 70% przypadków. Lekarz prowadzący poród powinien wnikliwie zapoznać się z przedporodowymi i okołoporodowymi czynnikami ryzyka niedotlenienia noworodka.
 • Jeżeli podejrzewasz, że miał miejsce błąd lekarski przy porodzie lub też personel medyczny dopuścił się nieprawidłowości w trakcie porodu lub w leczeniu Twojego dziecka bezpośrednio po porodzie, niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.
 • Nasi prawnicy mogą poszczycić się ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu trudnych spraw związanych z błędami okołoporodowymi na terenie całego kraju.
 • Dysponujemy rozległą wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych.
 • Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za błąd lekarski przy porodzie, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu dziecka.
 • Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą dochodzenie w sprawie błędu lekarskiego.
 • Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania skutecznie walcząc o Twoje interesy.
 • Błędy w sztuce lekarskiej nie mogą stać się codziennością, dlatego też zachęcamy poszkodowanych pacjentów do walki o swoje prawa i należne im odszkodowanie.

Resuscytacja noworodka po porodzie – ocena stanu nowonarodzonego dziecka

 • Ocenę stanu noworodka przeprowadza się w 1 i 5 minucie życia. Jednak powszechnie używana punktowa skala Apgar nie jest stosowana do podjęcia decyzji odnośnie resuscytacji.
 • Ocena noworodka powinna się rozpocząć natychmiast po urodzeniu. Opiera się ona głównie na trzech następujących objawach: oddech, czynność akcji serca, zabarwienie powłok skórnych.
 • Właśnie te trzy objawy są podstawą do oceny i podejmowania decyzji oraz prowadzenia działań resuscytacyjnych. Od właściwej oceny, decyzji i niezwłocznie podjętych sprawnych i właściwych działań resuscytacyjnych zależy skuteczność resuscytacji.

Postępowanie resuscytacyjne w przypadku złego stanu urodzeniowego noworodka

 • W przypadku stwierdzenia złego stanu urodzeniowego noworodka lekarz weryfikuje, czy: nieprawidłowo oddycha lub wystąpił brak oddechu, wiotkość, blady lub siny, tętno niewykrywalne.
 • Zespół medyczny przeprowadza resuscytacje krążeniowo – oddechową noworodka, intubację, uciskanie klatki piersiowej, farmakoterapię.
 • Aby uniknąć problemów metabolicznych spowodowanych oziębieniem, noworodek powinien być natychmiast po porodzie umieszczony pod promiennikiem ciepła, osuszony z płynu owodniowego przy pomocy serwet lub specjalnych ciepłych ręczników.
 • Szczególnie ważne jest to w przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie z małą i ekstremalnie niską masą urodzeniową z powodu cienkości naskórka oraz bardzo słabo rozwiniętej tkanki podskórnej.
 • Zminimalizowanie strat ciepła zwiększa szansę na przeżycie. Pocieranie skóry noworodka ma też znaczenie jako czynnik stymulujący oddychanie.

Resuscytacja noworodka

 • Resuscytacja noworodka nie jest pojedynczą procedurą stosowaną u wszystkich noworodków, ani też nie jest zbiorem przypadkowych działań.
 • Procedura resuscytacji składa się z serii ujednoliconych i następujących po sobie działań. Każdy następujący po sobie krok jest logiczną konsekwencją poprzedniego i opiera się na ocenie stanu noworodka oraz odpowiedzi na stosowane postępowanie.
 • Skuteczność resuscytacji zależy również od właściwego sprzętu a przede wszystkim od sprawnego zespołu przeprowadzającego resuscytację.
 • Resuscytacja noworodka – sprzęt niezbędny do resuscytacji: stanowisko resuscytacyjne, promiennik ciepła, źródło światła, stoper, stetoskop.

Resuscytacja noworodka – przedporodowe czynniki ryzyka

 • cukrzyca u matki
 • nadciśnienie indukowane ciążą lub nadciśnienie tętnicze
 • infekcja u matki
 • krwawienie w drugim lub trzecim trymestrze ciąży
 • porody przedwczesne w wywiadzie
 • wielo lub małowodzie
 • ciąża przeterminowana
 • ciąża mnoga
 • uzależnienia u matki (alkohol, leki, narkotyki)

Resuscytacja noworodka – okołoporodowe czynniki ryzyka

 • poród przedwczesny przed 35 tygodniem ciąży
 • śródporodowe objawy zagrożenia dobrostanu płodu
 • cięcie cesarskie ze wskazań nagłych
 • poród kleszczowy lub z użyciem próżnociągu
 • nieprawidłowe położenie płodu np. poród pośladkowy
 • przedłużający się poród (>24 godzin) i przedłużający się (>2 godzin) drugi okres porodu
 • wcześniejsze (> 24 godzin) odejście płynu owodniowego
 • podbarwiony smółką płyn owodniowy
 • przodujące łożysko i przedwcześnie odklejające się łożysko, zawał łożyska
 • wypadnięcie pępowiny, węzeł pępowinowy
 • zaburzenia tętna płodu
 • stosowanie opioidów u matki (<4 godzin) przed porodem
Co to jest resuscytacja noworodka?

Resuscytacja

Resuscytacja noworodka to działania, które dążą do przywrócenia akcji serca i samodzielnego oddychania dziecka. Resuscytację przeprowadza się, gdy lekarz stwierdzi zły stan urodzeniowy noworodka. Co do zasady, noworodek wymaga resuscytacji oddechowej, jeśli 30 sekund po urodzeniu nie płacze i nie pojawiły się regularne oddechy. Dodatkowo, jeżeli tętno noworodka wynosi mniej niż 60/min, lekarz powinien rozpocząć masaż serca. Tętno dziecka wyczuwa się u podstawy pępowiny, natomiast akcję serca oblicza stetoskopem.

Resuscytacja noworodka po porodzie

Co do zasady, resuscytacja noworodka po porodzie jest konieczna w celu ratowania życia dziecka, u którego doszło do niedotlenienia okołoporodowego. Działania resuscytacyjne mają nie dopuścić do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Jeżeli u dziecka występuje nieprawidłowy oddech lub brak oddechu, wiotkość i siny kolor skóry czy niewykrywalne tętno, personel medyczny powinien przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, intubację, uciskanie klatki piersiowej, a także zastosować odpowiednią farmakoterapię.