Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
Blog

Blog

Rodzaje wypadków przy pracyRodzaje wypadków przy pracy

Zróżnicowanie wypadków przy pracy jest konieczne z powodu możliwości wystąpienia różnych rodzajów wypadków. Kryterium podziału może stanowić liczba osób, które uległy wypadkowi, skutek wypadku tj. uraz lub śmierć, krótkotrwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. W zależności od tego, z jakim rodzajem wypadku mamy do czynienia, ocena prawna każdego z nich będzie się od siebie różnić.

Wypadek przy pracy w swojej najprostszej formie został opisany w poprzednim artykule, jednak na potrzeby tego materiału i odpowiedniego rozróżnienia rodzajów wypadków przy pracy, należy ponownie podać jego podstawową definicję.

bezpłatna konsultacja prawna

Rodzaje wypadków przy pracy – definicja

Zgodnie z ustawą o tak zwanym ubezpieczeniu wypadkowym – wypadek przy pracy jest to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikające ze stosunku pracy

Zdarza się, że wypadek przy pracy prowadzi do ciężkiego uszkodzenia ciała. Jest to poważniejsza forma zwykłego wypadku przy pracy.

Rodzaje wypadków przy pracy – ciężki wypadek

Zgodnie z definicją ustawową (ustawa wypadkowa art. 3 ust. 5) za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak:

  • utrata wzroku
  • słuchu
  • mowy
  • zdolności rozrodczej

lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

zadzwoń teraz

Rodzaje wypadków przy pracy – wypadek śmiertelny

Najostrzejszą formą wypadku przy pracy jest wypadek śmiertelny.

Według art. 3 ust. 4 ustawy wypadkowej za wypadek śmiertelny uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w miejscu wypadku lub w okresie nieprzekraczającym sześć miesięcy od dnia zdarzenia. Ustawodawca zakreślił okres 6 miesięcy, jako czas w którym może dojść do śmierci pracownika w wyniku wypadku przy pracy. Żeby wypadek można było uznać za śmiertelny, śmierć pracownika musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia zdarzenia i musi mieć bezpośredni związek ze zdarzeniem.

Nie można uznać za wypadek śmiertelny, wypadku przy pracy, w wyniku którego pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, który został wyleczony, a następnie, w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku przy pracy, zmarł w wyniku innego urazu lub choroby. Wypadek śmiertelny to taki, w którym przyczyną śmierci pracownika jest zdarzenie, które wydarzyło się w pracy.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy wypadkowej wypadkiem zbiorowym nazywamy wypadek, w którym w wyniku tego samego zdarzenia uległy, co najmniej 2 osoby. Istotnym elementem w tej definicji jest „to samo zdarzenie”. Nie możemy, zatem uznać za wypadek zbiorowy sytuacji, w której w tym samym dniu dochodzi do dwóch zdarzeń, jednak wywołanych np. uszkodzeniem dwóch różnych urządzeń.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień prawa pracy. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami w pracy. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl