Rodzaje wypadków przy pracy

Rodzaje wypadków przy pracyRodzaje wypadków przy pracy

Zróżnicowanie wypadków przy pracy jest konieczne z powodu możliwości wystąpienia różnych rodzajów wypadków. Kryterium podziału może stanowić liczba osób, które uległy wypadkowi, skutek wypadku tj. uraz lub śmierć, krótkotrwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. W zależności od tego, z jakim rodzajem wypadku mamy do czynienia, ocena prawna każdego z nich będzie się od siebie różnić.

Wypadek przy pracy w swojej najprostszej formie został opisany w poprzednim artykule, jednak na potrzeby tego materiału i odpowiedniego rozróżnienia rodzajów wypadków przy pracy, należy ponownie podać jego podstawową definicję.

Zgodnie z ustawą o tak zwanym ubezpieczeniu wypadkowym – wypadek przy pracy jest to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikające ze stosunku pracy.

Zdarza się, że wypadek przy pracy prowadzi do ciężkiego uszkodzenia ciała. Jest to poważniejsza forma zwykłego wypadku przy pracy.

Zgodnie z definicją ustawową (ustawa wypadkowa art. 3 ust. 5) za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak:

– utrata wzroku,

– słuchu,

– mowy,

– zdolności rozrodczej

lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Najostrzejszą formą wypadku przy pracy jest wypadek śmiertelny.

Według art. 3 ust. 4 ustawy wypadkowej za wypadek śmiertelny uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w miejscu wypadku lub w okresie nieprzekraczającym sześć miesięcy od dnia zdarzenia. Ustawodawca zakreślił okres 6 miesięcy, jako czas w którym może dojść do śmierci pracownika w wyniku wypadku przy pracy. Żeby wypadek można było uznać za śmiertelny, śmierć pracownika musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia zdarzenia i musi mieć bezpośredni związek ze zdarzeniem.

Nie można uznać za wypadek śmiertelny, wypadku przy pracy, w wyniku którego pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, który został wyleczony, a następnie, w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku przy pracy, zmarł w wyniku innego urazu lub choroby. Wypadek śmiertelny to taki, w którym przyczyną śmierci pracownika jest zdarzenie, które wydarzyło się w pracy.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy wypadkowej wypadkiem zbiorowym nazywamy wypadek, w którym w wyniku tego samego zdarzenia uległy, co najmniej 2 osoby. Istotnym elementem w tej definicji jest „to samo zdarzenie”. Nie możemy, zatem uznać za wypadek zbiorowy sytuacji, w której w tym samym dniu dochodzi do dwóch zdarzeń, jednak wywołanych np. uszkodzeniem dwóch różnych urządzeń.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień prawa pracy. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami w pracy. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie. 

});