Zgłoś się już dziś i skorzystaj z bezpłatnej analizy dokumentacji okołoporodowej. Każdego dnia zapewniamy porady prawne poszkodowanym rodzicom. Opowiedz nam swoją historię, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym rodzinom

ciąża przenoszona

248 600 zł

zadośćuczynienie za porażenie splotu barkowego przy porodzie

ciąża przenoszona

259 300 zł

zadośćuczynienie za śmierć noworodka przy porodzie
z winy lekarza

ciąża przenoszona

872 000 zł

zadośćuczynienie za upośledzenie psycho-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

ciąża przenoszona

1 236 000 zł

zadośćuczynienie za mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego wykonania CC

sepsa u noworodka

Sprawdź jak w 4 prostych krokach możesz otrzymać należne Ci odszkodowanie 

Sepsa u noworodka – posocznica u noworodka

Sepsa u noworodka – co to jest?

 • Posocznica u noworodka (tzw. sepsa) jest dla lekarzy wyzwaniem. Posocznica to uogólniona reakcja organizmu na zakażenie.
 • Sepsa u noworodka ma bardzo gwałtowny przebieg, jest trudna do zdiagnozowania i w kilka godzin może doprowadzić do stanu krytycznego oraz śmierci dziecka.
 • Jeżeli podejrzewasz, że miał miejsce błąd lekarski przy porodzie lub też personel medyczny dopuścił się nieprawidłowości w leczeniu Twojego dziecka, niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.

 • Nasi prawnicy mogą poszczycić się ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu trudnych spraw związanych z błędami okołoporodowymi na terenie całego kraju.

 • Dysponujemy rozległą wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych.

 • Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu dziecka po porodzie.

 • Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą dochodzenie w sprawie błędu lekarskiego.

 • Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania, skutecznie walcząc o Twoje interesy.

 • Błędy w sztuce lekarskiej nie mogą stać się codziennością, dlatego też zachęcamy poszkodowanych pacjentów do walki o swoje prawa i należne im odszkodowanie.

Sepsa u noworodka – najczęstsze przyczyny błędów medycznych

Do najczęstszych błędów medycznych popełnianych przez lekarzy w przypadku diagnozowania sepsy u noworodków zalicza się:

 • brak wiedzy i doświadczenia w zakresie rozpoznawania, diagnostyki i leczenia
 • ignorowanie stanu zdrowia i lekceważenie objawów zgłaszanych przez rodziców
 • nieprawidłowo prowadzona diagnostyka różnicowa (brak gazometrii, parametrów układu krzepnięcia, a przede wszystkim posiewów krwi)
 • brak monitorowania dziecka
 • brak wzajemnej kontroli postępowania przez kolejnych członków zespołu sprawującego opiekę nad noworodkiem
 • błędna klasyfikacja dziecka

Główne czynniki ryzyka popełnienia błędu medycznego w przypadku wystąpienia sepsy

 • odkładanie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych w czasie
 • niespecyficzne objawy odwracające uwagę
 • pozorne działania nieprowadzące do poprawy sytuacji zdrowotnej pacjenta (np. wyłącznie leczenie objawowe)
 • zrzucanie odpowiedzialności na innych lekarzy
 • dodatkowe choroby
 • stereotypowe myślenie o niektórych chorobach jako błahych

Sepsa u noworodka, a błąd medyczny przy porodzie

 • Zagrożenie posocznicą u noworodka zaraz po porodzie, może być spowodowane m. in. zbyt długim odpływaniem płynu owodniowego lub brakiem antybiotykoterapii (mimo ewidentnych wskazań).
 • Zdarza się tak, że pomimo podwyższonych wykładników infekcji, objawy świadczące o zakażeniu są bagatelizowane.
 • Należy pamiętać o tym, że każda infekcja jest dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia noworodka.
 • Jeżeli wyniki badań są nieprawidłowe to należy je powtórzyć oraz pogłębić diagnostykę.
 • Co najważniejsze, lekarze nie powinni dopuścić do zakażenia u noworodka, wdrażając odpowiednie procedury medyczne w czasie porodu.
 • W przypadku infekcji u matki, istnieje ryzyko przeniesienia bakterii do organizmu noworodka podczas porodu. W takiej sytuacji musisz liczyć na wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm lekarza, który się Tobą opiekuje. Niestety, nie zawsze reakcja jest natychmiastowa.

Sepsa u noworodka – jak rozpoznać posocznicę u dziecka?

 • Wczesne objawy sepsy są zbliżone do symptomów infekcji dróg oddechowych lub nieżytu żołądkowo-jelitowego.
 • Lekarze mogą mieć problem z rozpoznaniem posocznicy. W momencie, gdy stan zdrowia ulega gwałtownemu pogorszeniu zakażenie najprawdopodobniej przeszło już do krwi. Świadczą o tym objawy, takie jak: wysoka temperatura, powyżej 38,5°C, dreszcze, apatia, osłabiona reakcja na bodźce, senność, brak apetytu, wymioty, sztywny kark, wysypka i wybroczyny, światłowstręt.
 • Pamiętaj! Jeżeli u Twojego dziecka pojawią się powyższe objawy, jak najszybciej pojedźcie do szpitala. Posocznica rozpoznana wystarczająco wcześnie jest możliwa do wyleczenia.

Sepsa u noworodka – leczenie

 • Leczenie posocznicy (sepsy) polega na wdrożeniu antybiotykoterapii (w przeciągu kilku godzin od pojawienia się pierwszych objawów).
 • Należy podać również płyny, leki nasercowe i przeciwzakrzepowe.
 • Najważniejsze jest ustalenie drobnoustroju, który spowodował sepsę. Można to zrobić na podstawie wyniku badania posiewu krwi.
 • Prawidłowe rozpoznanie sepsy jest najtrudniejszym momentem, obarczonym dużym ryzykiem błędu. Z uwagi na powszechność tej choroby, standardy obowiązują lekarzy wszystkich specjalności.
 • Oprócz wywiadu i pełnego badania fizykalnego, obowiązkiem lekarza jest zlecenie podstawowej diagnostyki, która zwykle obejmuje badania laboratoryjne krwi.
 • Chory z objawami ciężkiego zakażenia i podejrzeniem sepsy/wstrząsu septycznego wstępnie jest diagnozowany oraz leczony na szpitalnym oddziale ratunkowym.
 • Natychmiast po przyjęciu na SOR powinien zostać zlecony pełny panel badań laboratoryjnych krwi: morfologia, biochemia, krzepnięcie, gazometria, badania moczu oraz posiewy krwi.
 • Dalsza diagnostyka oparta jest na poszukiwaniu źródła zakażenia: punkcja lędźwiowa, posiew moczu, wymazy ze zmian skórnych, badania obrazowe.
 • Niezwłocznie po pobraniu posiewów należy zastosować antybiotykoterapię – odpowiednio w ciągu godziny od przyjęcia na oddział.
 • Podstawą terapii jest również zapewnienie odpowiedniej resuscytacji płynowej, pod kontrolą diurezy i parametrów życiowych.
 • Pacjent z sepsą (a bezwzględnie z objawami wstrząsu septycznego) musi zostać jak najszybciej skonsultowany przez anestezjologa, aby ocenić wskazania do hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii.
 • Dziecko musi być monitorowane, mieć regularnie mierzone parametry życiowe i kontrolowaną diurezę.
 • W przypadku pogłębiania się zaburzeń świadomości, rozwoju zaburzeń oddychania lub krążenia należy niezwłocznie wezwać anestezjologa i ocenić wskazania do hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii.