Zgłoś się już dziś i skorzystaj z bezpłatnej analizy dokumentacji okołoporodowej. Każdego dnia zapewniamy porady prawne poszkodowanym rodzicom. Opowiedz nam swoją historię, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym rodzinom

Sepsa u noworodka

248 600 zł

zadośćuczynienie za porażenie splotu barkowego przy porodzie

Sepsa u dziecka

259 300 zł

zadośćuczynienie za śmierć noworodka przy porodzie
z winy lekarza

sepsa u dzieci

872 000 zł

zadośćuczynienie za upośledzenie psycho-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

sepsa u noworodka czy jest wyleczalna></p>
<div class= 1 236 000 zł

zadośćuczynienie za mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego wykonania CC

sepsa u noworodka

Uzyskaj odszkodowanie za powikłania po sepsie noworodka w 4 prostych krokach

Sepsa u noworodka
Sepsa u noworodka
posocznica u noworodka
Sepsa u noworodka

Sepsa u noworodka – posocznica u noworodka

Sepsa po porodzie u noworodka

 • Sepsa po porodzie jest dla lekarzy dużym wyzwaniem. Sepsa po porodzie u dziecka to uogólniona reakcja organizmu na zakażenie.
 • Sepsa u noworodka po porodzie ma bardzo gwałtowny przebieg, jest trudna do zdiagnozowania i w kilka godzin może doprowadzić do stanu krytycznego oraz śmierci dziecka.
 • Jeżeli podejrzewasz, że miały miejsce nieprawidłowości w leczeniu spesy po porodzie u Twojego dziecka niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.

 • Prawnicy Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych mogą poszczycić się ponad 20 letnim doświadczeniem. Prowadzimy wiele trudnych spraw dotyczących błędów okołoporodowych w tym nieprawidłowym leczeniu sepsy u dzieci po porodzie.

 • Dysponujemy rozległą wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych.

 • Współpracujemy z wysoko cenionymi biegłymi medycznymi, którzy pomagają nam precyzyjnie określić, gdzie i kiedy doszło do błędu medycznego oraz jakie były jego konsekwencje.

 • Nasi Specjaliści są zaangażowani i rozumieją Twoje potrzeby.

Sepsa u noworodka – najczęstsze błędy

Do najczęstszych błędów medycznych popełnianych przez lekarzy w przypadku diagnozowania sepsy u noworodków zalicza się:

 • brak wiedzy i doświadczenia w zakresie rozpoznawania, diagnostyki i leczenia sepsy u dziecka po porodzie
 • ignorowanie stanu zdrowia i lekceważenie objawów zgłaszanych przez rodziców
 • nieprawidłowo prowadzona diagnostyka różnicowa (brak gazometrii, parametrów układu krzepnięcia, a przede wszystkim posiewów krwi)
 • brak monitorowania dziecka po porodzie
 • brak wzajemnej kontroli postępowania przez kolejnych członków zespołu sprawującego opiekę nad noworodkiem
 • błędna klasyfikacja dziecka

Sepsa u dziecka po porodzie – główne czynniki ryzyka popełnienia błędu przez lekarzy

 • odkładanie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych w czasie
 • niespecyficzne objawy odwracające uwagę
 • pozorne działania nieprowadzące do poprawy sytuacji zdrowotnej pacjenta (np. wyłącznie leczenie objawowe)
 • zrzucanie odpowiedzialności na innych lekarzy
 • dodatkowe choroby
 • stereotypowe myślenie o niektórych chorobach jako błahych

Sepsa u noworodka po porodzie

 • Zagrożenie posocznicą u noworodka zaraz po porodzie, może być spowodowane m. in. zbyt długim odpływaniem płynu owodniowego lub brakiem antybiotykoterapii (mimo ewidentnych wskazań).
 • Zdarza się tak, że pomimo podwyższonych wykładników infekcji, objawy sepsy u dzieci świadczące o zakażeniu są bagatelizowane.
 • Należy pamiętać o tym, że każda infekcja jest dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia noworodka.
 • Jeżeli wyniki badań są nieprawidłowe to należy je powtórzyć oraz pogłębić diagnostykę.
 • Co najważniejsze, lekarze nie powinni dopuścić do zakażenia u noworodka, wdrażając odpowiednie procedury medyczne w czasie porodu.
 • W przypadku infekcji u matki, istnieje ryzyko przeniesienia bakterii do organizmu noworodka podczas porodu. W takiej sytuacji musisz liczyć na wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm lekarza, który się Tobą opiekuje. Niestety, nie zawsze reakcja jest natychmiastowa.

Objawy sepsy u dzieci – jak rozpoznać posocznicę u noworodków?

 • Wczesne objawy sepsy u dzieci są zbliżone do symptomów infekcji dróg oddechowych lub nieżytu żołądkowo-jelitowego.
 • Lekarze mogą mieć problem z rozpoznaniem posocznicy. W momencie, gdy stan zdrowia ulega gwałtownemu pogorszeniu zakażenie najprawdopodobniej przeszło już do krwi. Świadczą o tym objawy, takie jak: wysoka temperatura, powyżej 38,5°C, dreszcze, apatia, osłabiona reakcja na bodźce, senność, brak apetytu, wymioty, sztywny kark, wysypka i wybroczyny, światłowstręt.
 • Pamiętaj! Jeżeli u Twojego dziecka pojawią się powyższe objawy, jak najszybciej pojedźcie do szpitala. Posocznica rozpoznana wystarczająco wcześnie jest możliwa do wyleczenia.

Sepsa u noworodka czy jest wyleczalna?

 • Leczenie sepsy u noworodka polega na wdrożeniu antybiotykoterapii (w przeciągu kilku godzin od pojawienia się pierwszych objawów).
 • Należy podać również płyny, leki nasercowe i przeciwzakrzepowe.
 • Najważniejsze jest ustalenie drobnoustroju, który spowodował sepsę u dziecka. Można to zrobić na podstawie wyniku badania posiewu krwi.
 • Prawidłowe rozpoznanie sepsy jest najtrudniejszym momentem, obarczonym dużym ryzykiem błędu. Z uwagi na powszechność tej choroby, standardy obowiązują lekarzy wszystkich specjalności.
 • Oprócz wywiadu i pełnego badania fizykalnego, obowiązkiem lekarza jest zlecenie podstawowej diagnostyki, która zwykle obejmuje badania laboratoryjne krwi.
 • Chory z objawami ciężkiego zakażenia i podejrzeniem sepsy/wstrząsu septycznego wstępnie jest diagnozowany oraz leczony na szpitalnym oddziale ratunkowym.
 • Natychmiast po przyjęciu na SOR powinien zostać zlecony pełny panel badań laboratoryjnych krwi: morfologia, biochemia, krzepnięcie, gazometria, badania moczu oraz posiewy krwi.
 • Dalsza diagnostyka oparta jest na poszukiwaniu źródła zakażenia: punkcja lędźwiowa, posiew moczu, wymazy ze zmian skórnych, badania obrazowe.
 • Niezwłocznie po pobraniu posiewów należy zastosować antybiotykoterapię – odpowiednio w ciągu godziny od przyjęcia na oddział.
 • Podstawą terapii jest również zapewnienie odpowiedniej resuscytacji płynowej, pod kontrolą diurezy i parametrów życiowych.
 • Dziecko z sepsą (a bezwzględnie z objawami wstrząsu septycznego) musi zostać jak najszybciej skonsultowany przez anestezjologa, aby ocenić wskazania do hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii.
 • Dziecko z sepsą musi być monitorowane, mieć regularnie mierzone parametry życiowe i kontrolowaną diurezę.
 • W przypadku pogłębiania się zaburzeń świadomości, rozwoju zaburzeń oddychania lub krążenia należy niezwłocznie wezwać anestezjologa i ocenić wskazania do hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii.
Sepsa u noworodka leczenie

Leczenie

Sepsa u noworodka, podobnie jak u osoby dorosłej to ogólnoustrojowy proces zapalny organizmu rozwijający się w wyniku zakażenia lub urazu. Czynnikami wywołującymi sepsę mogą być bakterie, wirusy i grzyby. Sepsa w okresie noworodkowym stanowi zawsze istotne zagrożenie. Dotyczy to szczególnie dzieci urodzonych przedwcześnie, ponieważ ich organizmy są bardziej bezbronne wobec groźnych bakterii.

Sepsa u noworodków zazwyczaj charakteryzuje się niejednoznacznymi objawami. Te objawy są podobne jak w przypadku wielu chorób w początkowym okresie. Podstawą w leczenia sepsy jest antybiotykoterapia – najlepiej celowana, czyli bezpośrednio niszcząca bakterię. Leczenie powinno odbywać się w szpitalu, najlepiej na oddziałach intensywnej terapii.

Sepsa u noworodka powikłania

Możliwe powikłania 

Powikłania, które obserwujemy w przebiegu sepsy mogą dotknąć nie do końca dojrzałe narządy noworodka. Na uszkodzenia powstające w trakcie procesu zapalnego narażone są przede wszystkim dzieci urodzone przedwcześnie. Szczególnie niebezpieczne są dla niedojrzałego mózgu wcześniaka. Najczęściej uszkodzeniu ulega struktura biała mózgu, a zatem najbardziej szkodliwe powikłania sepsy u noworodka to uszkodzenia neurologiczne.

Sepsa u noworodka rokowania

Rokowania w przebiegu sepsy u noworodka zależą przede wszystkim od rodzaju bakterii, która wywołuje chorobę. Najgroźniejsze dla małego dziecka są bakterie Gram ujemne.

Kolejnym istotnym źródłem zakażenia, mającym wpływ na rokowania, jest przewód pokarmowy małego pacjenta. Niedojrzała, mało szczelna bariera jelitowa noworodka sprawia, że bakterie normalnie bytujące w przewodzie pokarmowym mogą swobodnie przenikać do krwi.

W leczeniu sepsy stosuje się antybiotykoterapię – najlepiej celowaną, czyli bezpośrednio niszczącą bakterię. Rodzaj antybiotyku oraz sposób jego podawania są bardzo istotne w przebiegu leczenia. Trafnie zastosowana antybiotykoterapia może zadecydować o powodzeniu leczenia i pomyślnych rokowaniach na przyszłość.

Sepsa u noworodka śmiertelność

Śmiertelność noworodków

Sepsa u noworodka może mieć bardzo gwałtowny przebieg. Ponieważ jest trudna do zdiagnozowania w kilka godzin może doprowadzić do wstrząsu septycznego a nawet śmierci. Najważniejszym celem jest szybkość działania oraz trafność wdrożonego leczenia. Nie zawsze jednak leczenie kończy się wyzdrowieniem dziecka. Śmiertelność noworodków na skutek sepsy jest wciąż wysoka i wynosi około 13–25 procent noworodków urodzonych w terminie i powyżej 25 procent wśród wcześniaków.