Sepsa u noworodków – objawy

Sepsa u noworodków - objawy

Sepsa u noworodków – objawy

Sepsa u noworodków – objawy

Sepsa u noworodków – objawy. Sepsa u noworodków może charakteryzować się niejednoznacznymi objawami.  U noworodków występuje tendencja do uogólniania zakażenia. Z tego względu sepsa u noworodków bez ustalonej lokalizacji narządowej zdarza się w tej grupie wiekowej częściej niż w innych. Im mniej dojrzały noworodek, tym bardziej należy liczyć się z ryzykiem sepsy.

Noworodki nie mają objawów specyficznych dla zakażenia. Co więcej, w początkowym okresie większość chorób wygląda podobnie. W zależności od rodzaju oraz od dojrzałości noworodka sepsa może:

 • rozwijać się stopniowo, a objawy mogą być miernie nasilone, np. przy zakażeniu gronkowcem koagulazoujemnym,
 • przebiegać piorunująco, np. przy zakażeniu pałeczkami Gram(–), kiedy od pierwszych objawów do zgonu upływa kilka godzin.

Często jedynie wczesne rozpoznanie sepsy i rozpoczęcie właściwego leczenia umożliwia uratowanie nowonarodzonego dziecka. Najważniejsza w rozpoznawaniu sepsy jest wnikliwa obserwacja noworodka.

Bezpłatna analiza

Uwagę musi zwrócić każda zmiana w zachowaniu i wyglądzie dziecka:

 • ZMIANA ZABARWIENIA POWŁOK
  • sinica
  • bladość
  • nasilona przedwczesna lub przedłużająca się żółtaczka
  • marmurkowatość
  • szarość
  • wybroczyny
  • wysypka
 • ZABURZENIA TERMOREGULACJI
  • hipotermia (często)
  • gorączka (rzadko)
  • trudności w dogrzaniu kończyn (obwodowych części ciała)
 • ZMIANA AKTYWNOŚCI
  • niepokój
  • apatia
  • niechęć do jedzenia
  • krzyk mózgowy
  • letarg
 • ZMIANA NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO
  • obniżenie
  • wzmożenie
  • zmienne napięcie mięśniowe
 • DRGAWKI
 • ZABURZENIA ODDECHOWE
  • desaturacje
  • bezdechy (mogą być ekwiwalentem drgawek)
  • niewydolność oddechowa
 • ZABURZENIA KRĄŻENIA OBWODOWEGO (NAPŁYW ŻYLNY > 2 S)
 • NIETOLERANCJA ŻYWIENIA
  • brak łaknienia
  • wzdęcie brzucha
  • ulewania
  • wymioty
  • zaleganie treści pokarmowej w żołądku
  • stawianie się pętli jelitowych
 • POWIĘKSZENIE WĄTROBY LUB ŚLEDZIONY
 • ZABURZENIA UKŁADU KRĄŻENIA
  • tachykardia
  • bradykardia
  • spadek ciśnienia tętniczego
  • szmer nad sercem
 • OLIGURIA
 • ZABURZENIA METABOLICZNE
  • hipoglikemia
  • hiperglikemia (wczesny, bardzo ważny sygnał)
  • kwasica metaboliczna
  • zaburzenia elektrolitowe

Jeżeli po urodzeniu Twoje dziecko przeszło sepsę niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację szpitalną dając Ci odpowiedź na pytanie:

Czy przyczyną sepsy Twojego nowonarodzonego dziecka był błąd medyczny lub niezachowanie właściwych procedur przez personel medyczny szpitala?

Więcej o urazach okołoporodowych

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi, a w szczególności zakażeniami szpitalnymi noworodków skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl


});