odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Skarga na szpitalSkarga na szpital 

Czego może dotyczyć skarga na szpital?

Skarga na szpital może dotyczyć: zaniedbań i błędów lekarskich w postaci niewłaściwego świadczenia usług medycznych lub też naruszenia praw pacjenta. Jeśli Twoim zdaniem personel szpitala nie respektował Twoich praw albo spotkała Cię jakaś krzywda ze strony tej placówki i chciałbyś się komuś na to poskarżyć, to skorzystaj z pomocy Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych, gdzie znajdziesz prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań od szpitala.

bezpłatna konsultacja prawna

Skarga na szpital – kto może złożyć?

Skargę na szpital lub poszczególnych pracowników placówki medycznej może złożyć:

 • każda pełnoletnia osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych
 • przedstawiciel ustawowy osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej
 • faktyczny opiekun osoby niepełnosprawnej

Skarga na szpital (bez odszkodowania) – gdzie złożyć?

Jeśli skarga dotyczy sposobu udzielania świadczeń medycznych możemy zwrócić się do:

 • dyrektora szpitala
 • Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – zajmuje się ochroną interesów osób ubezpieczonych
 • Prezesa centrali NFZ – celem odwołania od niepomyślnej decyzji NFZ
 • Sądu Administracyjnego – celem odwołania od niepomyślnej decyzji prezesa centrali NFZ
 • właściwego konsultanta wojewódzkiego – nadzoruje dostępność do świadczeń medycznych w określonych rejonach, wydaje opinię na temat poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby wykonujące zawód medyczny

Jeśli skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu szpitala najprościej i najszybciej będzie to zgłosić do jego bezpośredniego przełożonego – ordynatora. Jeśli skarga dotyczy naruszenia ustawowych praw pacjenta możemy skierować się do:

 • Rzecznika Praw Pacjenta (działa też przy niektórych szpitalach) – rozpatruje indywidualne wnioski (dotyczące np. odmowy lub nienależytego wykonania świadczeń, utrudnień w dostępie do dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia)
 • Rzecznika Praw Obywatelskich – zajmuje się ustalaniem, czy na skutek działania lub zaniechania różnych instytucji nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej (np. utrudnień w dostępie do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, leczenie eksperymentalne bez zgody pacjenta itp.)

Jeśli skarga dotyczy nieetycznego lub niestarannego wykonania badania, błędów medycznych w diagnostyce lub leczeniu to możemy zwrócić się do:

 • Okręgowego Orzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (działający przy każdej Okręgowej Izbie Lekarskiej) – może on nas reprezentować podczas procesu w Okręgowym Sądzie Lekarskim (OSL)
 • Naczelnego Sądu Lekarskiego – celem odwołania od niepomyślnej decyzji OSL
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (funkcjonuje przy Izbach Lekarskich oraz przy Izbach Pielęgniarek i Położnych)

zadzwoń teraz

Skarga na szpital (z odszkodowaniem) – gdzie złożyć?

Jeśli nasza skarga dotyczy nieetycznego lub niestarannego wykonania badania, popełnionych błędów medycznych w diagnostyce, leczeniu to możemy zwrócić się do:

 • Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (wniosek należy złożyć w ciągu roku od dowiedzenia się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej)
 • dyrektora szpitala (w którym doszło do wyrządzenia nam szkody)
 • oraz do firmy ubezpieczającej tę placówkę z prośbą o uzyskanie finansowego zadośćuczynienia
 • sądu powszechnego z powództwem cywilnym (przeciwko szpitalowi, w którym doszło do potencjalnego błędu) – gdy szpital lub jego ubezpieczyciel odmówią nam wypłaty odszkodowania, czy też proponowana kwota jest zbyt niska.

Pomoc w sprawach błędów medycznych?

Jeśli chciałbyś złożyć skargę na szpital, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać, to nie wahaj się skorzystać z pomocy ekspertów, którzy doradzą Ci, co możesz zrobić w swoim konkretnym przypadku. Już dziś skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych, gdzie znajdziesz prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń za błędy medyczne. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację i wskażemy, w jaki sposób możesz dochodzić sprawiedliwości.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl