odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Skarga na szpitalSkarga na szpital – czego może dotyczyć?  

Skarga na szpital może dotyczyć: zaniedbań i niewłaściwego świadczenia usług medycznych przez placówkę medyczną lub też naruszenia praworządności oraz interesów pacjenta. Jeśli Twoim zdaniem personel szpitala nie respektował Twoich praw albo spotkała Cię jakaś krzywda ze strony tej placówki i chciałbyś się komuś na to poskarżyć, to skorzystaj z pomocy Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych, gdzie znajdziesz prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

bezpłatna konsultacja prawna

Skarga na szpital – kto może złożyć?

Skargę na szpital lub poszczególnych pracowników placówki medycznej może złożyć:

 • każda pełnoletnia osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych
 • przedstawiciel ustawowy osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej
 • faktyczny opiekun osoby niepełnosprawnej

Skarga na szpital (bez odszkodowania) – gdzie złożyć?

Jeśli skarga dotyczy sposobu udzielania świadczeń medycznych możemy zwrócić się do:

 • dyrektora szpitala
 • Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – zajmuje się ochroną interesów osób ubezpieczonych
 • Prezesa centrali NFZ – celem odwołania od niepomyślnej decyzji NFZ
 • Sądu Administracyjnego – celem odwołania od niepomyślnej decyzji prezesa centrali NFZ
 • właściwego konsultanta wojewódzkiego – nadzoruje dostępność do świadczeń medycznych w określonych rejonach, wydaje opinię na temat poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby wykonujące zawód medyczny

Jeśli skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu szpitala najprościej i najszybciej będzie to zgłosić do jego bezpośredniego przełożonego – ordynatora. Jeśli skarga dotyczy naruszenia ustawowych praw pacjenta możemy skierować się do:

 • Rzecznika Praw Pacjenta (działa też przy niektórych szpitalach) – rozpatruje indywidualne wnioski (dotyczące np. odmowy lub nienależytego wykonania świadczeń, utrudnień w dostępie do dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia)
 • Rzecznika Praw Obywatelskich – zajmuje się ustalaniem, czy na skutek działania lub zaniechania różnych instytucji nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej (np. utrudnień w dostępie do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, leczenie eksperymentalne bez zgody pacjenta itp.)

Jeśli skarga dotyczy nieetycznego lub niestarannego wykonania badania, błędów medycznych w diagnostyce lub leczeniu to możemy zwrócić się do:

 • Okręgowego Orzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (działający przy każdej Okręgowej Izbie Lekarskiej) – może on nas reprezentować podczas procesu w Okręgowym Sądzie Lekarskim (OSL)
 • Naczelnego Sądu Lekarskiego – celem odwołania od niepomyślnej decyzji OSL
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (funkcjonuje przy Izbach Lekarskich oraz przy Izbach Pielęgniarek i Położnych)

zadzwoń teraz

Skarga na szpital (z odszkodowaniem) – gdzie złożyć?

Jeśli nasza skarga dotyczy nieetycznego lub niestarannego wykonania badania, popełnionych błędów medycznych w diagnostyce, leczeniu to możemy zwrócić się do:

 • Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (wniosek należy złożyć w ciągu roku od dowiedzenia się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej)
 • dyrektora szpitala (w którym doszło do wyrządzenia nam szkody)
 • oraz do firmy ubezpieczającej tę placówkę z prośbą o uzyskanie finansowego zadośćuczynienia
 • sądu powszechnego z powództwem cywilnym (przeciwko szpitalowi, w którym doszło do potencjalnego błędu) – gdy szpital lub jego ubezpieczyciel odmówią nam wypłaty odszkodowania, czy też proponowana kwota jest zbyt niska.

Pomoc w sprawach błędów medycznych?

Jeśli chciałbyś złożyć skargę na szpital, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać, to nie wahaj się skorzystać z pomocy ekspertów, którzy doradzą Ci, co możesz zrobić w swoim konkretnym przypadku. Już dziś skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych, gdzie znajdziesz prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń za błędy medyczne. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację i wskażemy, w jaki sposób możesz dochodzić sprawiedliwości.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl