odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Śmierć pacjenta jako następstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 156 § 3 k.k.Śmierć pacjenta jako następstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 156 § 3 k.k.

Lekarz, który spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Kodeks Karny przewiduje za takie przestępstwo określoną sankcję, gdyż naruszone zostało jedno z najważniejszych dóbr człowieka w postaci zdrowia. W przypadku kiedy następstwem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta jest jego śmierć Kodeks przewiduje jeszcze cięższą sankcję dla sprawcy, gdyż w wyniku jego działania pacjent został pozbawiony życia.

bezpłatna konsultacja prawna

W tym miejscu warto przypomnieć brzmienie art. 156 Kodeksu Karnego (dalej: KK) :

§ 1 Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

W tego rodzaju przestępstwach występuje skutek bliższy i dalszy działania sprawcy.

Skutek bliższy, to ten który występuje bezpośrednio po podjęciu jakiegoś działania (zaniechania) przez lekarza. W przedmiotowym przestępstwie będzie to spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Skutek dalszy, to ten który następuje po skutku bliższym. W przedmiotowym przestępstwie będzie to śmierć człowieka, która nastąpiła na skutek ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka jest przestępstwem złożonym od strony podmiotowej, z umyślności i nieumyślności lekarza – sprawcy. Oznacza to, iż wywołanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta nastąpiło umyślnie, natomiast śmierć człowiek pozostająca z uszczerbkiem w związku przyczynowym nastąpiła nieumyślnie. Innymi słowy lekarz – sprawca godzi się na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, natomiast nie ma świadomości, a wręcz nie godzi na śmierć pacjenta.

Błąd lekarski śmierć pacjenta 

Aby można było postawić lekarzowi – sprawcy zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, którego następstwem jest śmierć człowieka należy wykazać, iż sprawca dalszy skutek swojego czyny, tj. śmierć człowieka, przewidywał albo mógł przewidzieć.

zadzwoń teraz

Przestępstwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu a przestępstwo zabójstwa

Przestępstwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest uregulowane w art. 156 KK. Natomiast przestępstwo zabójstwa uregulowane jest w art. 148 KK.

Różnica między powyższymi przestępstwami sprowadza się do tego, iż sprawca przestępstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, którego następstwem jest śmierć człowieka godzi się (uświadamia sobie) jedynie na spowodowanie u pacjenta ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (nie godzi się jednak na śmierć pacjenta). Sprawca przestępstwa zabójstwa na zamiar zabić człowieka, zatem godzi się i jest w pełni świadomy, iż jego zachowanie będzie skutkowało śmiercią pacjenta.

Podsumowując powyższe informacje warto przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie o sygn. akt II Aka 32/10 „spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest objęte umyślnością, a pozostająca z nim w związku przyczynowym śmierć człowieka – nieumyślnością. Realizując umyślnie znamiona występku z art. 156 § 1 KK, sprawca następstwa w postaci śmierci nie obejmuje zamiarem. Następstwo to (skutek) może mu być przypisane, jeżeli przewidywał je albo było ono obiektywnie możliwe do przewidzenia”

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl