Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowychŚwiadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

W pracy większość z pracowników zazwyczaj spędza prawie połowę dnia, bo około aż 8 godzin dziennie. W zależności od charakteru pracy, jaka jest przez nas wykonywana, możemy być bardziej lub mniej narażeni na wypadki, które mogą zdarzyć się w pracy lub też cierpieć na choroby zawodowe. Osoby ubezpieczone zostały w odpowiedni sposób zabezpieczone w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jest to tak zwane ubezpieczenie wypadkowe, przysługujące pracownikowi, który w wyniku wypadku lub choroby zawodowej doznał szkody osobowej.

Ubezpieczonemu pracownikowi przysługują odpowiednie świadczenia pieniężne, z uwagi na fakt, że w okresie leczenia i rekonwalescencji nie ma możliwości wykonywania pracy zarobkowej. Tymi świadczeniami są między innymi:
  • zasiłek chorobowy;
  • świadczenie rehabilitacyjne;
  • jednorazowe odszkodowanie.

Zasiłek chorobowy jest to świadczenie przysługujące ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu przez okres 182 dni.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Poszkodowany pracownik może liczyć na świadczenie rehabilitacyjne przez maksymalnie 12 miesięcy.

Innym gatunkowo rodzajem świadczenia jest jednorazowe odszkodowanie, które przysługuje poszkodowanemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień prawa pracy. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami w pracy. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie. 

});