odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Tachykardia u noworodka

Tachykardia u noworodka

Tachykardię u płodu można zidentyfikować podczas porodu, dzięki prowadzeniu śródporodowego zapisu KTGZasadniczym celem monitorowania śródporodowego jest rozpoznanie przez lekarza objawów niedotlenienia wewnątrzmacicznego w czasie, gdy nie powoduje ono jeszcze nieodwracalnych zmian w organizmie dziecka. Generalnie, tachykardię u noworodka rozpoznaje się, gdy częstotliwość rytmu serca wynosi >180/min.

Brak reakcji lekarza, czy położnej na pojawienie się wczesnych sygnałów alarmowych, które świadczą o zagrożeniu płodu w czasie porodu (czyli m.in. o tachykardii), może doprowadzić do trwałego upośledzenia lub nawet zgonu wewnątrzmacicznego dziecka. W związku z tym, natychmiastowa decyzja o cesarskim cięciu pozwala zapobiec tragedii.

W sytuacji zidentyfikowania długotrwałej tachykardii płodu podczas porodu, lekarz powinien niezwłocznie wykonać cięcie cesarskie, w celu ratowania zdrowia i życia rodzącego się dziecka. Opóźniona decyzja lekarza lub jej brak, jest błędem w sztuce lekarskiej. Jeżeli błąd ten spowodował trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka, to poszkodowanej rodzinie należy się godna rekompensata, czyli odszkodowanie, zadośćuczynienie i dożywotnia renta od lekarza i szpitala.

Więcej o odszkodowaniu za urazy okołoporodowe

Więcej o urazach przy porodzie

Tachykardia u noworodka występowanie

Częstość występowania arytmii u noworodków szacowana jest na 1–2% wszystkich urodzeń.

W okresie noworodkowym przyczyną zaburzeń rytmu serca mogą być stany przejściowe, takie jak:

 • po pierwsze, istotne zaburzenia jonowe
 • następnie, hipoglikemia
 • hiperbilirubinemia
 • niedokrwistość
 • prócz tego, niedotlenienie okołoporodowe
 • oraz choroby matki w okresie ciąży

Co więcej, zaburzenia rytmu serca mogą pojawić się już w okresie życia płodowego, a ich przebieg jest bardzo zróżnicowany – od całkowicie bezobjawowego, przez gwałtownie postępującą niewydolność serca aż do zgonu. Ponadto, śmiertelność zależy nie tylko od rodzaju arytmii, ale również od współistniejących patologii oraz szybkości i skuteczności postępowania leczniczego. Z tego powodu, w postępowaniu leczniczym niezwykle ważna jest ocena czynników ryzyka wynikających zarówno z charakteru arytmii, jak i chorób współistniejących.

Obecnie, arytmie wykrywa się już w okresie prenatalnym podczas USG serca płodu, zatem można prowadzić wzmożoną obserwację jeszcze w czasie ciąży.  Wzrasta także częstość wykrywania arytmii w oddziałach noworodkowych w związku z powszechną dostępnością aparatury monitorującej czynność serca. Właściwie rozpoznany typ arytmii pozwala ustalić zagrożenie dla dziecka i kwalifikację do jej leczenia.

 • Czy podczas Twojego porodu doszło do nieprawidłowych zapisów KTG wskazujących na tachykardię u Twojego dziecka?
 • Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z nieprawidłowym monitorowaniem KTG przez lekarza podczas porodu?
 • Czy lekarz zbyt późno podjął decyzje o cesarskim cięciu, kiedy spadało tętno Twojego dziecka?

Jeżeli tak – zgłoś się teraz i uzyskaj należne Twojej rodzinie roszczenie, czyli odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

bezpłatna konsultacja prawna

Tachykardia u noworodka klasyfikacja

Wyróżnia się trzy podstawowe grupy zaburzeń rytmu, czyli:

 • tachykardię
 • bradykardię
 • rytm nieregularny

Tachykardia u noworodka rozpoznawana jest, gdy częstość rytmu serca wynosi >180/min.

Tachykardia u noworodka – czynniki ryzyka zgonu

Do czynników ryzyka zgonu z powodu tachykardii u noworodka zaliczają się, przede wszystkim:

 • wstrząs
 • niewydolność krążenia
 • obrzęk płodu
 • złożona wada wrodzona serca
 • zaburzenia oddychania: zachłystowe zapalenie płuc, przepuklina przeponowa
 • zakażenie
 • wcześniactwo
 • zaburzenia elektrolitowe
 • niewłaściwe lub zbyt późne postępowanie terapeutyczne
 • częstość rytmu serca >280/min
 • długi czas trwania zaburzenia.

Tachykardia u płodu – leczenie

Jeżeli tachykardia została rozpoznana u Twojego nienarodzonego dziecka, to poród powinien odbyć się w ośrodku dysponującym oddziałem intensywnej terapii noworodkowej.

Przygotowanie do porodu

Przygotowanie do porodu obejmuje:

 • wywiad, który uwzględnia takie kwestie jak, m.in.: w którym tygodniu ciąży rozpoznano tachykardię u płodu, czy płód był leczony i jakimi lekami,  czy rozwinął się nieimmunologiczny obrzęk płodu i czy ustąpił pod wpływem leczenia, czy rozpoznano prenatalnie wadę wrodzoną serca?
 • dodatkowo, również konsultację kardiologa dziecięcego
 • oraz zapewnienie stanowiska intensywnej terapii

zadzwoń teraz

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu z winy lekarza przy porodzie, niezwłocznie zadzwoń do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych 722 080 080. Od wielu lat wspieramy poszkodowane dzieci i ich rodziców. Zapewniamy bezpłatną analizę dokumentacji medycznej oraz szans procesowych.

Potrzebujesz więcej informacji lub masz pytania? Zapraszamy do kontaktu mailowego oraz telefonicznego. Twoja sprawa jest dla nas najważniejsza. Pomożemy Ci w uzyskaniu należnych pieniędzy, czyli odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl