NASZ BLOG

10 kwietnia 2016
Standardy postępowania medycznego w zakresie opieki okołoporodowej

Kiedy lekarz może odmówić pomocy pacjentowi powołując się na klauzulę sumienia?

Kiedy lekarz może odmówić pomocy pacjentowi powołując się na klauzulę sumienia? Sumienie lekarskie, które jest pojęciem z dziedziny etyki, może stanowić kategorię prawną. Przepisy prawa dotyczące […]
10 kwietnia 2016
Sądowy zakaz wykonywania zawodu lekarza?

Sądowy zakaz wykonywania zawodu lekarza?

Na czym polega sądowy zakaz wykonywania zawodu lekarza? Sąd orzekając karę wobec lekarza za popełnione przestępstwo może orzec dodatkowo środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu. […]
});