NASZ BLOG

10 kwietnia 2016
Sądowy zakaz wykonywania zawodu lekarza?

Sądowy zakaz wykonywania zawodu lekarza?

Na czym polega sądowy zakaz wykonywania zawodu lekarza? Sąd orzekając karę wobec lekarza za popełnione przestępstwo może orzec dodatkowo środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu. […]
});