NASZ BLOG

26 kwietnia 2016
Zakażenie w szpitalu – przyczyna śmierci pacjentki

Zakażenie w szpitalu – przyczyna śmierci pacjentki

Zakażenie w szpitalu – przyczyna śmierci pacjentki Jednym z najczęściej popełnianych błędów medycznych są zakażenia szpitalne. Nierzadko staje się ono przyczyną zgonu pacjenta leczonego na inną […]
26 kwietnia 2016
Błąd lekarski – utrata zdolności do wykonywania zawodu

Błąd lekarski – utrata zdolności do wykonywania zawodu

Błąd lekarski – utrata zdolności do wykonywania zawodu Na takim błędzie medycznym opiera się historia nauczyciela, który doznał porażenia nerwu  strun głosowych podczas operacji tarczycy. Postępowanie […]
10 kwietnia 2016
Zadośćuczynienie za mobbing – kiedy przysługuje pracownikowi?

Kto ponosi odpowiedzialność karną za popełnienie błędu medycznego – lekarz prowadzący czy lekarz konsultujący?

Kto ponosi odpowiedzialność karną za popełnienie błędu medycznego – lekarz prowadzący czy lekarz konsultujący? Wartym uwagi jest fakt, iż pacjent nie zawsze leczony jest tylko przez […]
10 kwietnia 2016
Odszkodowania zasądzone przez sądy na skutek błędów medycznych

Odszkodowania zasądzone przez sądy na skutek błędów medycznych

Przykładowe odszkodowania zasądzone przez sądy na skutek błędów medycznych Błędem medycznym jest takie działania lub zaniechania lekarza, które są obiektywnie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami aktualnej […]
10 kwietnia 2016
Prywatny akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta

Prywatny akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta

Prywatny akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta z art. 157 § 2 k.k. Na wstępie należy przypomnieć, iż wszczęcie sądowej […]
10 kwietnia 2016
Odszkodowanie za mobbing – kto i ile może żądać od pracodawcy?

Pojęcie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przy przestępstwie

Pojęcie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przy przestępstwie z art. 156 k.k. Zgodnie z art. 156 Kodeksu Karnego: Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: a) […]
});