NASZ BLOG

18 maja 2017

Łożysko przodujące właściwe rozpoznanie i leczenie u kobiet w ciąży

Łożysko przodujące – co to takiego? Łożysko przodujące rozpoznaje się wtedy, gdy jest umiejscowione całkowicie lub częściowo nad dolnym odcinkiem macicy. Łożysko przodujące można rozpoznać podczas […]
10 maja 2017
Resuscytacja noworodka

Resuscytacja noworodka

Resuscytacja noworodka Dojrzały noworodek jest w stanie rozpocząć samodzielne oddychanie. Tylko niewielka grupa dzieci o masie >2,5 kg wymaga po porodzie innych interwencji poza osuszeniem. Ocenia się, że […]
4 kwietnia 2017
Sepsa u noworodków - objawy

Sepsa u noworodków – objawy

Sepsa u noworodków – objawy Sepsa u noworodków – objawy. Sepsa u noworodków może charakteryzować się niejednoznacznymi objawami.  U noworodków występuje tendencja do uogólniania zakażenia. Z tego […]
16 marca 2017
Sepsa u noworodka

Sepsa u noworodka

Sepsa u noworodka Sepsa u noworodka jest stanem uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS) w przebiegu potwierdzonego lub podejrzewanego zakażenia. Sepsa występuje 1 do 8 na 1000 urodzeń dzieci donoszonych i […]
12 maja 2016
Po odszkodowanie do Sądu czy na Komisję - gdzie zgłaszać błędy medyczne?

Po odszkodowanie do Sądu czy na Komisję – gdzie zgłaszać błędy medyczne?

Po odszkodowanie do Sądu czy na Komisję – gdzie zgłaszać błędy medyczne? Błędy medyczne okołoporodowe można zgłaszać zarówno przed Wojewódzka Komisja ds. Nadarzeń Medycznych jaki i przed Sądem. Celem […]
4 maja 2016
Błąd lekarski – utrata zdolności do wykonywania zawodu

Pozostawienie ciała obcego w organizmie po porodzie

Pozostawienie ciała obcego w organizmie po porodzie W trakcie zabiegu cesarskiego cięcia pozostawiono w powłoce skórnej pacjentki część igły chirurgicznej. Igła ta miała kształt półokrągły, długość […]
});