NASZ BLOG

13 września 2016
Odszkodowanie za śmierć przy porodzie dla najbliższych członków rodziny

Odszkodowanie za śmierć przy porodzie dla najbliższych członków rodziny

Odszkodowanie za śmierć przy porodzie dla najbliższych członków rodziny Śmierć matki przy porodzie może być związana z ryzykiem medycznym. Niemniej przyczyną zgonu kobiety może być także […]
12 maja 2016
Błąd medyczny – śmierć po operacji wycięcia wyrostka

Tragiczny w skutkach błąd medyczny – śmierć matki po porodzie

Tragiczny w skutkach błąd medyczny – śmierć matki po porodzie Naruszenia przy porodzie bywają poważne w skutkach. Zagrażają nie tylko zdrowiu matki i dziecka, lecz także ich […]
4 maja 2016
Renta na rzecz poszkodowanego dziecka przez błąd lekarza

Renta na rzecz poszkodowanego dziecka

Renta na rzecz poszkodowanego dziecka Zwiększenie wydatków wynikające z pogorszenia szans na poprawę zdrowia, pozostającego w związku z zawinionym zaniechaniem lekarza, uzasadnia zasądzenie renty na rzecz […]
4 maja 2016
Standardy postępowania medycznego w zakresie opieki okołoporodowej

Standardy postępowania medycznego w zakresie opieki okołoporodowej

Standardy postępowania medycznego w zakresie opieki okołoporodowej Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego […]
4 maja 2016
Błąd lekarski – utrata zdolności do wykonywania zawodu

Pozostawienie ciała obcego w organizmie po porodzie

Pozostawienie ciała obcego w organizmie po porodzie W trakcie zabiegu cesarskiego cięcia pozostawiono w powłoce skórnej pacjentki część igły chirurgicznej. Igła ta miała kształt półokrągły, długość […]
28 kwietnia 2016
Odszkodowanie za mobbing – kto i ile może żądać od pracodawcy?

Jak postąpić gdy podejrzewamy popełnienie błędu medycznego przy porodzie?

Jak postąpić gdy podejrzewamy popełnienie błędu medycznego przy porodzie? Wobec świadczeń zdrowotnych okołoporodowych obowiązują ścisłe reguły i standardy postępowania. Personel medyczny powinien udzielać świadczeń z należytą […]
});