NASZ BLOG

26 kwietnia 2016
Błąd lekarski – utrata zdolności do wykonywania zawodu

Błąd lekarski – utrata zdolności do wykonywania zawodu

Błąd lekarski – utrata zdolności do wykonywania zawodu Na takim błędzie medycznym opiera się historia nauczyciela, który doznał porażenia nerwu  strun głosowych podczas operacji tarczycy. Postępowanie […]
12 kwietnia 2016
Błąd medyczny – śmierć po operacji wycięcia wyrostka

Błąd medyczny – śmierć po operacji wycięcia wyrostka

Błąd medyczny – śmierć po operacji wycięcia wyrostka Niektóre zabiegi chirurgiczne są wykonywane tak często, że zwykło nazywać się je rutynowymi. Niemniej rutyna w pracy lekarza […]
10 kwietnia 2016
Odpowiedzialność zawodowa lekarza

Odpowiedzialność zawodowa lekarza

Odpowiedzialność zawodowa lekarza Odpowiedzialność zawodowa lekarzy jest odpowiedzialnością prawną, której podlegają członkowie Izb Lekarskich. Izby te tworzą wszyscy lekarze wpisani do rejestrów prowadzonych przez Okręgowe Izby […]
10 kwietnia 2016
Zadośćuczynienie za mobbing – kiedy przysługuje pracownikowi?

Kto ponosi odpowiedzialność karną za popełnienie błędu medycznego – lekarz prowadzący czy lekarz konsultujący?

Kto ponosi odpowiedzialność karną za popełnienie błędu medycznego – lekarz prowadzący czy lekarz konsultujący? Wartym uwagi jest fakt, iż pacjent nie zawsze leczony jest tylko przez […]
10 kwietnia 2016
Odszkodowania zasądzone przez sądy na skutek błędów medycznych

Odszkodowania zasądzone przez sądy na skutek błędów medycznych

Przykładowe odszkodowania zasądzone przez sądy na skutek błędów medycznych Błędem medycznym jest takie działania lub zaniechania lekarza, które są obiektywnie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami aktualnej […]
10 kwietnia 2016
Odpowiedzialność właściciela kliniki dentystycznej za błąd medyczny zatrudnionego przez niego lekarza

Odpowiedzialność właściciela kliniki dentystycznej za błąd medyczny zatrudnionego przez niego lekarza

Odpowiedzialność właściciela kliniki dentystycznej za błąd medyczny zatrudnionego przez niego lekarza Odpowiedzialności lekarza, który jest właścicielem kliniki medycznej. Na kim spoczywa odpowiedzialność karna w przypadku ujawnienia […]
});