NASZ BLOG

12 maja 2016
Błąd diagnostyczny może prowadzić do nieprawidłowego leczenia pacjenta

Błąd diagnostyczny może prowadzić do nieprawidłowego leczenia

Błąd diagnostyczny może prowadzić do nieprawidłowego leczenia Błąd diagnostyczny lub nieprawidłowe rozpoznania choroby przez lekarza może spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu, a nawet zgon pacjenta. Błąd […]
29 marca 2016
Błąd diagnostyczny przy leczeniu zawału serca

Błąd diagnostyczny przy leczeniu zawału serca

Błąd diagnostyczny  przy leczeniu zawału serca, jakie roszczenia przysługują pacjentowi? W razie braku rozpoznania zawału serca lub nieprawidłowego leczenie tej choroby przez lekarza pacjentowi przysługuje odszkodowanie […]
});