NASZ BLOG

10 kwietnia 2016
Czy każdy lekarz może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ?

Okoliczności wpływające na wysokość zadośćuczynienia za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

Okoliczności wpływające na wysokość zadośćuczynienia za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta Na podstawie art. 445 § 1 k.c., zgodnie z którym „(…) sąd może przyznać […]
});