NASZ BLOG

10 kwietnia 2016
Przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego przez lekarza z art. 192 § 1 k.k. bez zgody pacjenta samobójcy

Kara za przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta

Kara za przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta z art. 156 k.k. Jak stanowi art. 156 k.k.: „§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu […]
10 kwietnia 2016
Tryby ścigania przestępstw popełnionych przez lekarza przeciwko życiu i zdrowiu pacjenta

Tryby ścigania przestępstw popełnionych przez lekarza przeciwko życiu i zdrowiu pacjenta

Tryby ścigania przestępstw popełnionych przez lekarza przeciwko życiu i zdrowiu pacjenta Pierwszym etapem postępowania w sprawach karnych jest tzw. postępowanie przygotowawcze, które zgodnie z art. 298 […]
10 kwietnia 2016
Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu przestępstwem przestępstwem popełnionym przez lekarza w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego?

Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu przestępstwem przestępstwem popełnionym przez lekarza w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego?

Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu przestępstwem popełnionym przez lekarza w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego? Kodeks Postępowania Karnego z dnia 27 września 2013 roku wprowadziła nowe unormowanie […]
10 kwietnia 2016
Zawiadomienie o popełnieniu przez lekarza przestępstwa nieudzielenia pomocy

Zawiadomienie o popełnieniu przez lekarza przestępstwa nieudzielenia pomocy

Dlaczego warto złożyć zawiadomienie o popełnieniu przez lekarza przestępstwa nieudzielenia pomocy z art. 162 § 1 k.k.? Dlaczego wartym jest złożenie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa nieudzielenia […]
10 kwietnia 2016
Przestępstwo nieudzielenia pomocy przez lekarza

Przestępstwo nieudzielenia pomocy przez lekarza

Analiza wyroku Sądu Najwyższego w sprawie o przestępstwo nieudzielenia pomocy przez lekarza z 162 § 1 k.k. Związek pomiędzy przestępstwem nieudzielenia pomocy drugiemu człowiekowi z art. […]
10 kwietnia 2016
Odpowiedzialność karna lekarza związana z przeprowadzeniem zabiegu kosmetycznego

Odpowiedzialność karna lekarza związana z przeprowadzeniem zabiegu kosmetycznego

Odpowiedzialność karna lekarza związana z przeprowadzeniem zabiegu kosmetycznego Zabieg kosmetyczny jest czynnością medyczną, a celem tej czynności jest poprawa wyglądu zewnętrznego. Zabieg ten może mieć zarówno […]
});