NASZ BLOG

10 kwietnia 2016
Czynności umożliwiając wyegzekwowania odszkodowania w wyniku wypadku drogowego

Czynności umożliwiając wyegzekwowania odszkodowania w wyniku wypadku drogowego

Czynności zmierzające do skutecznego wyegzekwowania odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego W zakresie czynności związanych ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela, w pierwszej kolejności […]
10 kwietnia 2016
Zwrotu jakich kosztów związanych z wypadkiem drogowym

Zwrotu jakich kosztów związanych z wypadkiem drogowym

Zwrotu jakich kosztów związanych z wypadkiem drogowym może domagać się poszkodowany? Na podstawie obserwacji organów orzekających o zwrocie kosztów leczenia i rehabilitacji, można wyszczególnić następujący katalog […]
10 kwietnia 2016
Udział pokrzywdzonego w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego

Jakie świadczenia przysługują osobie poszkodowanej w wypadku drogowym?

Jakie świadczenia przysługują osobie poszkodowanej w wypadku drogowym? Tematyka następstw prawnych wypadków drogowych jest niezmiernie rozbudowana. Jednakże, bardzo często osoba poszkodowana niniejszym zdarzeniem jest zdezorientowana oraz […]
10 lutego 2016
Renta alimentacyjna z OC sprawcy wypadku

Renta alimentacyjna z OC sprawcy wypadku

Renta alimentacyjna z OC sprawcy wypadku • Podstawy prawnej dochodzenia renty; • Osób uprawnionych do uzyskania renty; • Przesłanek i podstaw jej uzyskania; • Sposobu ustalenia […]
10 lutego 2016
Zadośćuczynienie za wypadek drogowy

Zadośćuczynienie za wypadek drogowy

Zadośćuczynienie za wypadek drogowy  W prawie cywilnym rozróżnia się dwie podstawy wypłaty kwoty pieniędzy dla poszkodowanego w wypadku drogowym: • odszkodowanie za straty majątkowe; • zadośćuczynienie […]
10 lutego 2016
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek, a niezakończone leczenie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek, a niezakończone leczenie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek, a niezakończone leczenie Osoba poszkodowana w wyniku wypadku drogowego, często przez bardzo długi okres czasu nie może wrócić do pełnej sprawności […]
});