NASZ BLOG

4 maja 2016
Odszkodowanie za amputację nogi

Odszkodowanie za amputację nogi

Odszkodowanie za amputację nogi Odszkodowanie za amputację nogi jest problematyczne pod tym względem, że nie do końca wiadomo, ile powinno wynosić. Swoisty „cennik” nie istnieje, a […]
12 kwietnia 2016
Wypadek kolejowy - kompensacja szkód pasażerów

Wypadek kolejowy – kompensacja szkód pasażerów

W dniu 3 marca 2012 r. doszło do zderzenia się dwóch pociągów pod Szczekocinami. We wspomnianej katastrofie kolejowej zostało poszkodowanych wiele osób. Pasażerka zajmująca miejsce w […]
10 kwietnia 2016
Czynności umożliwiając wyegzekwowania odszkodowania w wyniku wypadku drogowego

Czynności umożliwiając wyegzekwowania odszkodowania w wyniku wypadku drogowego

Czynności zmierzające do skutecznego wyegzekwowania odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego W zakresie czynności związanych ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela, w pierwszej kolejności […]
10 kwietnia 2016
Zwrotu jakich kosztów związanych z wypadkiem drogowym

Zwrotu jakich kosztów związanych z wypadkiem drogowym

Zwrotu jakich kosztów związanych z wypadkiem drogowym może domagać się poszkodowany? Na podstawie obserwacji organów orzekających o zwrocie kosztów leczenia i rehabilitacji, można wyszczególnić następujący katalog […]
10 kwietnia 2016
Odszkodowanie za zakażenie szpitalne

Jakiego rodzaju koszty obejmuje obowiązek naprawienia szkody wynikłej z wypadku komunikacyjnego?

Jakiego rodzaju koszty obejmuje obowiązek naprawienia szkody wynikłej z wypadku komunikacyjnego? Popełnienie przestępstwa, zwłaszcza przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji czy przeciwko życiu i zdrowiu skutkuje najczęściej tym, […]
10 kwietnia 2016
Udział pokrzywdzonego w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego

Jakie świadczenia przysługują osobie poszkodowanej w wypadku drogowym?

Jakie świadczenia przysługują osobie poszkodowanej w wypadku drogowym? Tematyka następstw prawnych wypadków drogowych jest niezmiernie rozbudowana. Jednakże, bardzo często osoba poszkodowana niniejszym zdarzeniem jest zdezorientowana oraz […]
});